Każdego roku w dniu 1 marca obchodzimy Światowy Dzień Obrony Cywilnej. Zostało
ono ustanowione w 1990 r. przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej ICDO (ang. The International Civil Defence Organisation).

 

Obrona cywilna to spełnianie zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych
i przezwyciężania ich bezpośrednich następstw. To również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie wśród wielu zadań obrony cywilnej należy wyróżnić te, które wpisują się w pomoc humanitarną dla ludności uchodźczej z terenów objętych konfliktem zbrojnym. To między innymi organizacja i dostarczanie sprzętu i środków niezbędnych do przetrwania czy organizacja doraźnych miejsc zakwaterowania.

Dzisiaj wiemy jak ważną rolę ogrywają te zadania, w szczególności dla ukraińskich rodzin, które przybyły na teren naszej gminy w związku z agresją Rosji na ich kraj.

Ta nieoceniona, bezinteresowna pomoc zasługuje na najwyższe słowa uznania
dla tych mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, którzy jej udzielili i w dalszym ciągu jej udzielają.

Obrona Cywilna to także rozwiązania systemowe, które wdrażamy dla zapewniania bezpieczeństwa naszych mieszkańców na wypadek konfliktu zbrojnego. Zadanie te obejmują utrzymanie w ciągłej sprawności systemu alarmowania i ostrzegania, gromadzenie
w Gminnym magazynie obrony cywilnej sprzętu i materiałów niezbędnych do przetrwania,
a także sprawdzenie skuteczności przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji ewakuacji ludności z miejsc zagrożenia do tymczasowych miejsc zakwaterowania prowadzone
w ramach ćwiczeń obronnych.

Z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy humanitarnej dla naszych gości
z Ukrainy. Dziękuję służbom i pracownikom Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
za gotowość do wykonywania tych zadań w trudnych warunkach. Państwa praca przyczynia się do zwiększania świadomości mieszkańców na temat właściwych postaw w chwilach zagrożenia zdrowia i życia, co z kolei przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Życzę, by Państwa wiedza i umiejętności nigdy nie musiały być wykorzystywane
w praktyce, zaś praca na rzecz społeczeństwa stanowiła źródło spełnienia i satysfakcji.