Wykonawcą prac związanych z podnoszeniem zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim jest firma Strabag. Inwestorem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inwestycja jest prowadzona w ciągu drogi krajowej nr 29 będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Od początku tygodnia, w związku z pracami prowadzonymi przy dworcu PKS (jadąc od strony Dąbia – przed mostem) wykonawca wprowadził ruch wahadłowy. Potrwa to od dwóch do trzech tygodni (koniec ruchu wahadłowego po tej części mostu tymczasowego planowany jest na przełomie stycznia i lutego).

W czasie ferii zimowych (początek lutego) ruch wahadłowy przeniesie się za most, na ulicę Chrobrego. W tym przypadku ruch wahadłowy potrwa około tygodnia.

Od godzin porannych do popołudniowych kierowanie ruchem odbywa się w sposób ręczny, natomiast wieczorem i w nocy za pomocą automatycznej sygnalizacji świetlnej.

Utrudnień można się spodziewać także przy wjeździe oraz wyjeździe z ulicy Nadodrzańskiej. W tym przypadku ruch wahadłowy będzie wprowadzany w zależności od potrzeb wykonawcy – nie będzie stały.

Urząd Miasta na bieżąco stara się przekazywać Mieszkańcom komunikaty w sprawie utrudnień drogowych za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (www.facebook.com/krosnoodrzanskie). Czyni to na podstawie komunikatów otrzymywanych od Wykonawcy prac i Zarządcy drogi.