Wykonawca zadania „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry” zawiadamia, iż od dnia 13 lipca 2022 r. na ul. Słonecznej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Ruch wszystkich pojazdów odbywał się będzie tylko jednym pasem. Wszystkich kierujących prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązujące oznakowanie .