Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na obszarze całego kraju przedłużono obowiązywanie stopieni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do dnia 31.07.2022 r. do godz. 23.59. Wprowadzenie stopni alarmowych nie ma wpływu na pracę Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.