Z okazji Dnia Kultury Fizycznej Panu Dyrektorowi oraz Współpracownikom z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim składam najlepsze życzenia i gratulacje.

Z roku na rok obserwujemy wzrost sportowej świadomości wśród Polaków. Aktywność fizyczna staje się nie tylko elementem rekreacji w wolnych chwilach, ale przede wszystkim stylem życia, sposobem dbania o własne zdrowie i pasją wzbogacająca nas duchowo. Wobec tego niezwykle ważne jest zarówno zapewnienie możliwości dostępu do obiektów sportowych, jak również przygotowanie różnorodnej oferty.

W tym kontekście na szczególne uznanie zasługują podejmowane przez Państwa inicjatywy sportowo – rekreacyjne, w których tak chętnie uczestniczą mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie, niezależnie od swoich zainteresowań. Organizowane treningi i zawody z różnych dyscyplin sportowych oraz bogata oferta OSiR aktywizują krośnian w każdym wieku i zapewniają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, pokonywania własnych ograniczeń i rywalizacji w duchu fair-play.

W imieniu krośnieńskiego samorządu, Panu Dyrektorowi oraz Współpracownikom dziękuję za zaangażowanie wkładane w wykonywanie codziennych obowiązków i życzę wytrwałości, zdrowia, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

marek cebula niebieskie