Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 r. wprowadził 2. stopień alarmowy BRAVO oraz Zarządzeniem nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 r. wprowadził stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Stopnie alarmowe obowiązują na terenie całego kraju od 1 maja 2022 r. od godz. 00.00 do 15 maja 2022 r. do godz. 23.59.

Wprowadzenie stopni alarmowego dotyczy zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dla systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej.
Przedsięwzięcia realizowane po wprowadzeniu tego stopnia nie mają wpływu na funkcjonowanie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.