Oryginalne, wartościowe merytorycznie programy mające na celu promocję zdrowia, nowatorski i wartościowy program wspierający ochronę środowiska, a także aktywne działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej – to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”. Jury uznało, że taką gminą jest Krosno Odrzańskie.

Krosno Odrzańskie znalazło się w elitarnym klubie samorządów w wyjątkowy sposób promujących zdrowie poprzez programy wdrażane w gminie. Trzeba zaznaczyć, że nie są one obligatoryjne i wychodzą ponad obowiązki realizowane przez samorządy. Jury konkursowe wyróżniło jednostki, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej.
Zakres konkursu jest bardzo szeroki, ale w każdym obszarze staramy się realizować projekty oraz inwestycje, które przyniosą naszym mieszkańcom korzyści – podkreśla burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula.
Krosno Odrzańskie pochwaliło się między innymi realizacją: programu „NIE nowotworom u dzieci”, programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim w latach 2015 – 2020 r. a także kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zrealizowano także inwestycje związane z aktywnością fizyczną. Są to place zabaw dla dzieci oraz siłownie na świeżym powietrzu, tor do jazdy PumpTruck o długości 165m, ścieżka rowerowa na odcinku KrosnoOdrzańskie-Łochowice, czy też rewitalizacja Parku Tysiąclecia. W przypadku ochrony środowiska Krosno Odrzańskie wyróżnia się m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarce odpadami. Na plan pierwszy wychodzi tutaj wprowadzenie innowacyjnego systemu GPS monitoringu odbioru śmieci.