DOTACJA NA USUWANIE FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Gmina Krosno Odrzańskie rozpoczęła nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, na uzyskanie dotacji w 2021 roku na usuwanie:

• folii rolniczych (poza agrowłókninami)
• siatek i sznurków od owijania balotów,
• opakowań po nawozach,
• opakowań typu Big Bag itp.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Dotacja w wysokości 100 % z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500,00 zł na 1 tonę odpadów z tworzyw sztucznych.
Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 w terminie do 26 lipca 2021 r.
Gmina Krosno Odrzańskie na podstawie wniosków mieszkańców, złoży wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Uzyskanie dotacji będzie zależne od dostępnych środków z Budżetu Państwa.

Wniosek do pobrania [TUTAJ]