Mając na uwadze stałe zagrożenie związane z przypadkami choroby wirusowej u dzików tzw. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przypominamy o przestrzeganiu zasad mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Rozpoczął się też okres zwiększonego ryzyka w związku z rozpoczęciem prac polowych, zbieraniem runa leśnego, zwiększoną aktywnością turystyczną.
Należy pamiętać, że ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
• jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
• powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
• zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim lub Urzędu Gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzikóww danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:
• w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
• należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
• nie spuszczać psów ze smyczy;
• należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
• należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.