Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim Pracownikom Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim oraz jej Filii, składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za codzienny wkład w propagowanie kultury czytelniczej. Biblioteka zawsze pełniła ważną rolę społeczną, pobudzając aktywność intelektualną i kulturalną. 

Jej drzwi stały otworem dla wszystkich, którzy kochają świat książek oraz dążą do rozwoju osobistego i zawodowego. Jest ważnym ośrodkiem upowszechniania kultury, wiedzy i wartości zawartych w literaturze wielu pokoleń wybitnych twórców.

Trudny czas pandemii to dodatkowe wyzwanie dla Bibliotekarzy, którym zależy na  podtrzymaniu relacji czytelnika z dobrym przyjacielem – książką. Realizując swoją misję codziennie służycie Państwo Mieszkańcom wiedzą, poradą i bogatym doświadczeniem. Na uznanie zasługują także podejmowane przez Państwa inicjatywy, mające na celu popularyzację czytelnictwa oraz pielęgnowanie piękna języka ojczystego.

W imieniu krośnieńskiego samorządu życzę dalszej wytrwałości i wielu pomysłów w szerzeniu w naszej społeczności lokalnej nawyku czytania i obcowania z książką. Jestem przekonany, że pasja i zaangażowanie, z jakim Pracownicy Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim oraz jej Filii wykonują swoje codzienne obowiązki przyczyni się do realizacji wielu kolejnych wartościowych przedsięwzięć oraz stanowić będzie źródło satysfakcji i zadowolenia.