Przechodząca przez Gminę Krosno Odrzańskie fala wezbraniowa na Odrze wynikająca z dużych opadów deszczu na południu Polski nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców naszej Gminy. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych dni Odra może osiągnąć poziom stanu ostrzegawczego. Sytuacja hydrologiczna rzek przepływających przez Gminę Krosno Odrzańskie jest stale monitorowana.