Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 5 maja 2021 r. zmarł śp. Marian Kopczyński. Wieloletni mieszkaniec i sołtys wsi Radnica.

Marian Kopczyński urodził się 22 marca 1946 r., szkołę podstawową ukończył w Radnicy, po czym wyjechał, by powrócić na stałe w 1970 r.

Funkcję sołtysa sprawował w latach 1998 – 2018. W 2016 roku znalazł się wśród 13 laureatów ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku” i był jedynym nagrodzonym sołtysem z terenu powiatu.

W latach 2006-2010 sprawował również funkcję Radnego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Aktywnie działał na rzecz środowiska wiejskiego, był członkiem Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Krosno Odrzańskie i Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego.

W czasie sprawowania przez niego funkcji sołtysa bardzo zmienił się wizerunek wsi Radnica. Rozbudowano szkołę podstawową, wybudowano boisko sportowe oraz remizę strażacką.

Cześć Jego pamięci...