Przechodząca przez Gminę Krosno Odrzańskie fala wezbraniowa na Odrze związana z topnieniem pokrywy śnieżnej na południu Polski nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców naszej Gminy. Aktualny poziom wody w rzece nie przekracza stanu ostrzegawczego. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych dni poziom wody w Odrze będzie opadał. Sytuacja hydrologiczna rzek przepływających przez Gminę Krosno Odrzańskie jest stale monitorowana.