Przypominamy, że w terminie od 2.03.2021 r. do 27.05.2021 r. na terenie gminy Krosno Odrzańskie odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o wystawienie w/w odpadów przy pojemnikach na śmieci lub przy wiatach zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu wywozu. Więcej informacji pod linkiem: http://www.czyste.krosnoodrzanskie.pl/