1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie władze komunistyczne dokonały egzekucji przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.  Ku czci pamięć żołnierzy antykomunistycznego podziemia, w odpowiedzi na apele środowisk kombatanckich w 2011 r. podjęto uchwałę, na mocy której dzień 1 marca stał się świętem państwowym.

Preambuła ustawy brzmi: „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.  Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało nawet 200 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich zapewniając aprowizację, schronienie i łączność.