W województwie lubuskim mamy 82 gminy, 14 powiatów (w tym dwa grodzkie – Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski). Do tego Sejmik Województwa Lubuskiego. Jak pogodzić interesy wszystkich? Poprzez Lubuską Radę Samorządową, która co prawda została powołana uchwałą w październiku, ale tak naprawdę pracę rozpoczęła w ubiegłą środę.

W skład 18-osobowego gremium weszli przedstawiciele wszystkich trzech szczebli samorządu z terenu województwa. Sejmik reprezentuje 5 osób, przedstawicieli każdego z Klubów. Powiaty 3 Starostów – przedstawicieli Konwentu Starostów. Gminy 8 osób, członków Zarządu ZGWL, a Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski Prezydenci tych miast.
Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd. Przewodniczącym został Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, a także Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Uczyniono to prawie jednogłośnie (były dwa głosy wstrzymujące się, wszystkie pozostałe za). Wiceprzewodniczącymi zostali Bogusława Kierusa – starosta strzelecko-drezdenecki, Beata Kulczycka – Radna Województwa Lubuskiego oraz Jacek Wójcicki – prezydent Gorzowa Wlkp.
Lubuska Rada Samorządowa ma łączyć różne interesy jednostek samorządu terytorialnego i wypracowywać kompromisy, które są potrzebne przy tak wielu samorządowych pomysłach na rozwój Lubuskiego. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego podkreśla, że Rada stanie się platformą wymiany doświadczeń i inspiracji. To historyczna szansa, bo jesteście Państwo pierwszą Radą więc myślę, że będą to doskonałe fundamenty. Przywiązuję wielką wagę do tej współpracy, bo od tego zależy przyszłość samorządu lubuskiego – podkreślała Marszałek.
Marek Cebula dziękując za wybór, zaznaczał, że będzie reprezentował całe środowisko i wspierał także te najmniejsze gminy. Najważniejszym celem jest realizacja Strategii Rozwoju Województwa. Chodzi o zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Motorami napędowymi są oczywiście stolice, ale nie należy zapominać o miejscach, gdzie mieszkańcy oczekują poprawy warunków życia – mówił Przewodniczący Lubuskiej Rady Samorządowej.