Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że jeszcze tylko do 30 sierpnia 2020 roku, można zgłosić Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wniósł o dokonanie wyboru dodatkowej liczby ławników z obszaru gminy Krosno Odrzańskie w liczbie 8 osób:

 

- 4 osoby do  I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,

- 4 osoby do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim,

argumentując swój wniosek koniecznością istotnego zwiększenia liczby ławników trwającej kadencji (2020 – 2023), orzekających w sprawach cywilnych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej - kliknij aby przejść do BIP