W związku z art. 12 i 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim na sesji w dniu 28 marca 2018 r., na wniosek Burmistrza, dokonała podziału Gminy Krosno Odrzańskie na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych oraz ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała nr XLVII/400/18).

Szanowni Rodzice dzieci w wieku żłobkowym,

w odpowiedzi na pojawiające się pytania pragnę wyjaśnić kilka istotnych kwestii.

Realizując cele, które zapewnią w gminie Krosno Odrzańskie nową jakość w wychowaniu przedszkolnym oraz żłobkowym, jako samorząd, staramy się, by pojawiające się w tym procesie przejściowe utrudnienia w jak najmniejszym stopniu wpływały na dzieci i rodziców. Trudno jednak dokonywać zmian na lepsze bez chwilowych problemów. Tak jest w przypadku jednego oddziału w Przedszkolu nr 2 dla dzieci poniżej 2,5 roku życia.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że już tylko przez dwa tygodnie, do 30 marca 2018 roku, można zgłosić Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wniósł o dokonanie wyboru dodatkowej liczby ławników z obszaru gminy Krosno Odrzańskie w liczbie 4 osób, argumentując swój wniosek koniecznością istotnego zwiększenia liczby ławników trwającej kadencji (2016 – 2019), orzekających w sprawach cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej - kliknij aby przejść do BIP

Władze miasta zdecydowanie reagują na każdą informację o nielegalnych wysypiskach śmieci. Każde zgłoszenie jest przyjmowane, a w rejon zdarzenia są wysyłani strażnicy miejscy. W ostatnich dniach udało się funkcjonariuszom ujawnić kolejne nielegalne składowisko odpadów. Sprawca, mieszkaniec Zielonej Góry szybko został ustalony i ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że przy ul. Wiejskiej znajduje się PSZOK, do którego za darmo można oddać wielkogabarytowe odpady komunalne.

7Co to jest Paszport Rzeki Odry? To "dokument", dzięki któremu dzieci uczą się rozpoznawać gatunki ryb występujące w Odrze, poznają lokalizację ważnych miejsc takich jak instytucje publiczne czy ośrodki kultury oraz poznają atrakcje turystyczne. Akcja polega na zebraniu 16 pieczątek do paszportu w okresie od 1 marca do 10 czerwca.

Dotacje na usunięcie azbestuInformujemy, że do 31 marca 2018 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wnioski można pobrać ze strony http://www.krosnoodrzanskie.pl/azbest i po wypełnieniu złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Do wniosku należy dołączyć mapkę w skali 1:500 lub 1:1000 oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (kserokopia z potwierdzeniem złożenia). Dodatkowe informacje można zasięgnąć pod nr telefonu 68 4109761.

 Walka trwała do samego końca. Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie po raz kolejny pokazali, że można na nich liczyć. Ważny głos w Budżecie Obywatelskim oddało 6314 osób, co stanowi 43,15% uprawnionych do głosowania.Najwięcej głosów, bo aż 1222 uzyskało zadanie związane z doposażeniem placów zabaw w miejscowościach Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy Raduszec, Strumienno, Chojna. Na drugim miejscu z 1069 głosami uplasował się projekt budowy placów fitness w miejscowościach Łochowice, Kamień, Retno, Szklarka Radnicka, Chojna, Gostchorze, Brzózka. W finałowej trójce znalazło się także zadanie zgłoszone przez Szkołę Podstawową nr 3 w Krośnie Odrzańskim związane z budową bezpiecznego i nowoczesnego placu dla uczniów.

Kogo zobaczymy w czerwcu na rybobraniowej scenie? Jakie inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane w tym roku? Co kryje się pod tajemniczą nazwą Smart City? Te pytania zadaje sobie wielu mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Odpowiedzi poznamy już 1 marca.