Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał dofinansowanie dla Gminy Krosno Odrzańskie na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 48.970,98 PLN.

Rusza Budżet Obywatelski Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018. Mieszkańcy ponownie będą mogli zdecydować na jakie zadania przekazać część środków gminnych. W regulaminie zaszło kilka zmian, będących efektem wdrożenia wniosków z przebiegu poprzednich edycji. W piątej odsłonie Budżetu Obywatelskiego przewidziano realizację inwestycji, których szacunkowy koszt wynosi nawet 100 tysięcy zł. Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona do podziału to 300.000 zł.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zachęca do picia kranówki. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej prezes KPWK Aleksander Kozłowski przekonywał, że „krośnianka” nie dość, że jest lepsza w smaku niż wody butelkowane, ma wszystkie niezbędne mikroelementy, to jeszcze jest tańsza. I z tym stwierdzeniem nie sposób się nie zgodzić. Litr popularnej wody butelkowanej kosztuje 1 zł, natomiast litr wody z gminnego wodociągu tylko 5 gr.

Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) podczas odnotowanych ostatnio zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne mają prawo do pomocy w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769). Kwota zasiłku wynosi do 6 tysięcy zł (na podstawowe potrzeby bytowe, drobne remonty). Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej (część VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonym wykazie.

W dniu 21 września 2017 r. Burmistrz Krosna Odrzańskie zarządzeniem nr 172/17 powołał skład Krośnieńskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. Członkowie Rady zostali wyłonieni spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, reprezentujące środowiska seniorów oraz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Kadencja Rady będzie trwała od września 2017 r. do września 2019 r. 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, które odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

W dniu 26 września 2017 r. na XXXIX nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przyjęła apel o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych pozwalających na funkcjonowanie i rozwój Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.