Już dziś o godz. 18.00 w Zamku Piastowskim odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Katarzyny Żok. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krosna Odrzańskiego i okolic. Organizatorzy gwarantują sympatyczną atmosferę i słodki poczęstunek.
Więcej informacji: http://cak-zamek.pl/zatrzymac-swiatlo-wystawa-malarstwa/ 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcja miesięcznika "Strażak" zachęca do udziału w konkursie skierowanym do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności.

 Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi — na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

W imieniu Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” serdecznie zapraszamy na nieodpłatne warsztaty świąteczne, które odbędą się w dniu 11 grudnia od godziny 14.00 do 18.00 w galerii Horex. Zajęcia będą okazją do poznania różnych technik dekorowania pierników, idealnego przepisu na lukier artystyczny oraz na smaczne pierniki świąteczne. Uczestnicy warsztatów wykonają wspólnie bałwanki, które mogą być ciekawą dekoracją bożonarodzeniową.

 

Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że w 2018 r. otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 43.356,60 PLN, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansowanego w ramach Programu Priorytetowego pn. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Od 30 listopada do 28 grudnia potrwa rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6: Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

10 zadań powalczy w tym roku o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego. Ich wykaz prezentujemy w tabeli poniżej. Na Państwa głosy czekamy od 19 listopada do 2 grudnia 2018 r. Formularz do głosowania dostępny jest poniżej. Można go także pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta. Nowością w tym roku jest możliwość oddania głosu drogą elektroniczną poprzez ankietę dostępną na stronie www.bo.krosnoodrzanskie.pl

Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego. Spośród 13 wniosków pozytywnie przeszło ją 10 zadań, które zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców. Trzy zadania zostały odrzucone z powodu przekroczenia limitu środków określonego na pułapie 60 tys. zł. Wnioski, które nie przeszły weryfikacji merytorycznej to: