Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim serdecznie zaprasza na akcję poboru krwi, która odbędzie się 11 kwietnia br., o godz. 9.00 w hali sportowej przy ul. Pocztowej.

Zgodnie z zapowiedziami Związku Nauczycielstwa Polskiego 8 kwietnia ma się rozpocząć bezterminowy strajk nauczycieli. Może on sparaliżować szkoły i przedszkola z terenu naszej gminy. Z informacji przekazanych przez Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Krośnie Odrzańskim w Gminie Krosno Odrzańskie 95% pracowników biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem, ma zamiar strajkować prawie cała załoga, nie tylko nauczyciele, ale też pracownicy administracyjni, łącznie z kuchnią.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniach 12-29 kwietnia 2019 roku na terenie gminy Krosno Odrzańskie odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Od kwietnia br. uruchomiliśmy bezpłatną aplikację „BLISKO” dedykowaną dla każdego posiadacza smartfona. Za jej pomocą mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie, którzy zainstalują ją na telefonach, w kilka sekund dowiedzą się o nadchodzących wydarzeniach lub zagrożeniach.

Od 1 kwietnia br. zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych, w swoich miejscowościach. Przez najbliższe dwa tygodnie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie wybierani będą Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich.

Gmina Krosno Odrzańskie jest jedną z instytucji województwa lubuskiego, która bierze udział w projekcie pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim, w kontekście praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie od kilku lat występują problemy z dzikami. Do tut. organu wpływają doniesienia o zagrożeniu życia i bezpieczeństwa od osób korzystających z ciągów pieszych przy u. Norwida, ul. Jaskółczej, ul. Nadodrzańskiej, ul. Ogrodowej a także od mieszkańców miejscowości Marcinowice.

Już dziś o godz. 18.00 w Zamku Piastowskim odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Katarzyny Żok. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krosna Odrzańskiego i okolic. Organizatorzy gwarantują sympatyczną atmosferę i słodki poczęstunek.
Więcej informacji: http://cak-zamek.pl/zatrzymac-swiatlo-wystawa-malarstwa/