Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów”, osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w terminie od dnia 21 sierpnia 2019 r. do dnia 3 września 2019 r.

Gmina Krosno Odrzańskie serdecznie zaprasza dzieci do uczestnictwa w półkolonii letniej w terminie od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym TEMAR w Dąbiu.

Konkurs „Czytelmistrz 2020” to konkurs czytelniczy kierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki. Jest autorskim pomysłem burmistrza Wieruszowa oraz dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Jego celem jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa. Organizatorami jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczną w Wieruszowie, gmina Wieruszów i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prezentuje długo wyczekiwaną publikację pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej. W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące programu „Rodzina 500+”. Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje na temat programu oraz uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku.

15,50 zł od osoby za segregowane oraz 31,00 zł od osoby za niesegregowane – tyle zapłacą mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie od 1 września za wywóz odpadów komunalnych. Najważniejsze informacje na temat zmian prezentujemy w formie pytań i odpowiedzi poniżej:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza mieszkańców powiatu krośnieńskiego powyżej 60 roku życia do udziału w bezpłatnych zajęciach. W czasie wakacji szykuje dla nich darmowe zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, warsztaty przyrodnicze, oraz kurs komputerowy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (niedziela), jednak te zgłoszenia, które wpłyną w dniu 1 lipca 2019 r. będą uznane za złożone w terminie (decyduje data wpływu do urzędu).