W dniu 21 września 2017 r. Burmistrz Krosna Odrzańskie zarządzeniem nr 172/17 powołał skład Krośnieńskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. Członkowie Rady zostali wyłonieni spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, reprezentujące środowiska seniorów oraz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Kadencja Rady będzie trwała od września 2017 r. do września 2019 r. 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, które odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

W dniu 26 września 2017 r. na XXXIX nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przyjęła apel o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych pozwalających na funkcjonowanie i rozwój Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Na terenie powiatu krośnieńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w Krośnie Odrzańskim w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastów 10b, pok. nr 015, tel.: 68 383 02 91 i obsługiwany jest przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z tym, że mieszkańcy ulicy Menniczej (dawnej ul. Marksa), w toku konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic zgłosili do Urzędu Miasta chęć uprządkowania kwestii związanej z tym, że część budynków formalnie znajdowała się przy ul. Murnej, a część przy Marksa,

Każde zapisane dziecko znajdzie miejsce w krośnieńskich przedszkolach. Takie zapewnienia padały z ust włodarzy kilka miesięcy temu i słowo zostanie dotrzymane. Od września co prawda nie ruszy jeszcze nowy obiekt przy ulicy Piastów, jednak do momentu zakończenia tam prac dwa oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane przy Szkole Podstawowej nr 3.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, po konsultacjach z Geodetą Powiatowym, zawiadamia mieszkańców ulic, których nazwy zostały zmienione, że zmiany w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych przy tych ulicach, zostaną wprowadzone z urzędu. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z aktualizacją ksiąg wieczystych, ani składać indywidualnie wniosków.

Od 18 sierpnia br. obowiązywać będą nowe nazwy ulic. Ich zmiana dokonana została na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) i nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.