15,50 zł od osoby za segregowane oraz 31,00 zł od osoby za niesegregowane – tyle zapłacą mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie od 1 września za wywóz odpadów komunalnych. Najważniejsze informacje na temat zmian prezentujemy w formie pytań i odpowiedzi poniżej:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza mieszkańców powiatu krośnieńskiego powyżej 60 roku życia do udziału w bezpłatnych zajęciach. W czasie wakacji szykuje dla nich darmowe zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, warsztaty przyrodnicze, oraz kurs komputerowy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (niedziela), jednak te zgłoszenia, które wpłyną w dniu 1 lipca 2019 r. będą uznane za złożone w terminie (decyduje data wpływu do urzędu).

Przypominamy, że w tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w roku 2009 i wcześniej. W celu wyrobienia dowodu osobistego należy zgłosić się w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pokój nr 2 z jednym aktualnym zdjęciem (fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) oraz obecnym używanym dowodem osobistym.

W dniu 11.06.2019 r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Pocztowej w Krośnie Odrzańskim odbędzie się uroczyste pasowanie na "Małego Obywatela Gminy Krosno Odrzańskie" dzieci sześcioletnich - tegorocznych absolwentów przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie.

Od lipca br. w naszym województwie obowiązywać będzie Lubuska Karta Seniorów.Do skorzystania z karty uprawnieni będą seniorzy z województwa lubuskiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Grupa Profesja od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnością na polu zawodowym. Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczych niepełnosprawnych w założeniu własnej firmy. W ramach projektu oferuje zarówno pomoc merytoryczną i doradczą, jak i finansową. Dotacja w ramach projektu wynosi 24.000,00 zł wsparcie pomostowe: 1.000,00 zł. 

15 i 16 czerwca port rzeczny w Krośnie Odrzańskim ponownie tętnić będzie życiem.  Rybobranie na stałe wpisało się w kalendarz lubuskich imprez plenerowych.Dotychczasowe edycje przyciągnęły kilkadziesiąt tysięcy ludzi.