Na zaproszenie Starostwa Powiatowego 25 kwietnia br. do Krosna Odrzańskiego przyjeżdża Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Spotkanie z Mieszkańcami planowane jest na godz. 17.30 i odbędzie się na Placu Unii Europejskiej. W związku z tym informujemy, że w godz. 15.00 - 20.00 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w tamtym rejonie. Wjazd będzie się odbywał od ul. Poznańskiej a wyjazd od ul. Prądzyńskiego.

 

Do 25 kwietnia 2018 roku osoby powyżej 50 roku życia mogą zapisać się na szkolenie "O finansach w bibliotece". W trakcie kursu seniorzy dowiedzą się jak założyć konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Co kryje się pod tą nazwą? Plogging to najnowszy trend w fitnessie, który wywodzi się ze Skandynawii. Swoją nazwę zaczerpnął z połączenia dwóch słów: szwedzkiego „plocka upp” (podnosić) i angielskiego „jogging” (bieg w wolnym tempie). W ten weekend plogging odbędzie się w Krośnie Odrzańskim i będzie promował nie tylko ekologię, ale także czerwcowe Rybobranie.

W związku z art. 12 i 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim na sesji w dniu 28 marca 2018 r., na wniosek Burmistrza, dokonała podziału Gminy Krosno Odrzańskie na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych oraz ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała nr XLVII/400/18).

Szanowni Rodzice dzieci w wieku żłobkowym,

w odpowiedzi na pojawiające się pytania pragnę wyjaśnić kilka istotnych kwestii.

Realizując cele, które zapewnią w gminie Krosno Odrzańskie nową jakość w wychowaniu przedszkolnym oraz żłobkowym, jako samorząd, staramy się, by pojawiające się w tym procesie przejściowe utrudnienia w jak najmniejszym stopniu wpływały na dzieci i rodziców. Trudno jednak dokonywać zmian na lepsze bez chwilowych problemów. Tak jest w przypadku jednego oddziału w Przedszkolu nr 2 dla dzieci poniżej 2,5 roku życia.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że już tylko przez dwa tygodnie, do 30 marca 2018 roku, można zgłosić Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wniósł o dokonanie wyboru dodatkowej liczby ławników z obszaru gminy Krosno Odrzańskie w liczbie 4 osób, argumentując swój wniosek koniecznością istotnego zwiększenia liczby ławników trwającej kadencji (2016 – 2019), orzekających w sprawach cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej - kliknij aby przejść do BIP

Władze miasta zdecydowanie reagują na każdą informację o nielegalnych wysypiskach śmieci. Każde zgłoszenie jest przyjmowane, a w rejon zdarzenia są wysyłani strażnicy miejscy. W ostatnich dniach udało się funkcjonariuszom ujawnić kolejne nielegalne składowisko odpadów. Sprawca, mieszkaniec Zielonej Góry szybko został ustalony i ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że przy ul. Wiejskiej znajduje się PSZOK, do którego za darmo można oddać wielkogabarytowe odpady komunalne.

7Co to jest Paszport Rzeki Odry? To "dokument", dzięki któremu dzieci uczą się rozpoznawać gatunki ryb występujące w Odrze, poznają lokalizację ważnych miejsc takich jak instytucje publiczne czy ośrodki kultury oraz poznają atrakcje turystyczne. Akcja polega na zebraniu 16 pieczątek do paszportu w okresie od 1 marca do 10 czerwca.