Grupa Profesja od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnością na polu zawodowym. Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczych niepełnosprawnych w założeniu własnej firmy. W ramach projektu oferuje zarówno pomoc merytoryczną i doradczą, jak i finansową. Dotacja w ramach projektu wynosi 24.000,00 zł wsparcie pomostowe: 1.000,00 zł. 

Dokładne informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: https://grupaprofesja.com/projekty/lubuska-fabryka/ 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5. czerwca br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Lubuska Fabryka ulotka A5 do druku niepracujace