Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

 

Akt pełnomocnictwa do wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 17 maja 2019 r. (do godz. 14.00). Więcej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/400/5431/Pelnomocnictwo_do_glosowania/ 

Ponadto:

do 20 maja 2019 r. nudostępnione są spisy wyborców - każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim czy został uwzględniony w spisie wyborców;

do 21 maja 2019 r.m możliwe jest złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, na terenie którego znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

do 23 maja 2019 r.Istnieje możliwość dowozu osób niepełnosprawnych ze znacznymi problemami w poruszaniu się i samodzielnym dotarciu do lokali, w których będzie się odbywało głosowanie. Aby zamówić transport osób, należy to zgłosić pod numerem telefonu 68 4109 753 lub 68 4109 754 najpóźniej do godziny 13.00 dnia 23 maja 2019 r. Więcej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/400/5436/Dowoz_osob_niepelnosprawnych_do_lokali_wyborczych/  ;

 do 24 maja 2019 r. możliwe jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborcom ujętym w spisie wyborców w Krośnie Odrzańskim.