Od 1 kwietnia br. zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych, w swoich miejscowościach. Przez najbliższe dwa tygodnie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie wybierani będą Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich.

 Harmonogram zebrań wyborczych TUTAJ.