Informujemy, ze od 1 września 2018 r. w Specjalistycznej Poradni Lekarskiej MEDYK w Krośnie Odrzańskim przy ul. Słonecznej 1/3 wznowi swoją działalność „Punkt U”. Będą w nim przyjmować specjaliści w dziedzinie terapii uzależnień, którzy udzielą informacji na temat diagnozy, nawiążą kontakt z ośrodkami leczącymi, zmotywują do podjęcia leczenia, udzielą wsparcia po zakończeniu leczenia oraz zaplanują pomoc dla wszystkich członków rodziny, która dotknięta jest problemem narkomanii.

Do punktu mogą zgłaszać się zarówno osoby dorosłe jak i niepełnoletnie.
Punt „U” będzie czynny w każdą sobotę, począwszy od 1 września 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 11.00. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja w przychodni MEDYK.
Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2016-2020.