Dotacje na usunięcie azbestuInformujemy, że do 31 marca 2018 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wnioski można pobrać ze strony http://www.krosnoodrzanskie.pl/azbest i po wypełnieniu złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Do wniosku należy dołączyć mapkę w skali 1:500 lub 1:1000 oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (kserokopia z potwierdzeniem złożenia). Dodatkowe informacje można zasięgnąć pod nr telefonu 68 4109761.