W ubiegłym roku Sejm RP uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nakładając na samorząd obowiązek dokonania zamian nazw w terminie roku od jej wejścia (tj. do 1 września 2017 r.).

W związku z tym, także i Krosno Odrzańskie jest zobowiązane to uczynić. W przeciwnym razie Wojewoda, w ciągu trzech miesięcy od upływu ustawowego terminu zmieni nazwę z urzędu.
Chcąc, aby to mieszkańcy mieli wpływ na nazwę ulicy, na której mieszkają Urząd Miasta, po uzyskaniu opinii z IPN, organizuje konsultacje społeczne z mieszkańcami kolejnych ulic, tj. 20 Lutego i 17 Pionierów. W konsultacjach mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy danych ulic, którzy potwierdzą swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający identyfikację.
Pełen harmonogram spotkań konsultacyjnych prezentuje się następująco:

Ulica

Data konsultacji

Godziny

Miejsce konsultacji

Proponowane nazwy

20 Lutego

19 lipca 2017 r.

17.00-19.00

Skrzyżowanie z ul. Emilii Plater

  1. gen. Stanisława Maczka

  2. 11 Listopada

  3. Józefa Wybickiego

17 Pionierów

21 lipca 2017 r.

17.00-19.00

Parking przy ul.Katastralnej

  1. Pionierów

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZW ULIC

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7367_XXXVI_310_17.pdf

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7377_zarzadzenie_119_17.pdf

USTAWA o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/744/D2016000074401.pdf