W ubiegłym roku Sejm RP uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nakładając na samorząd obowiązek dokonania zamian nazw w terminie roku od jej wejścia (tj. do 1 września 2017 r.). W związku z tym, także i Krosno Odrzańskie jest zobowiązane to uczynić.

W przeciwnym razie Wojewoda, w ciągu trzech miesięcy od upływu ustawowego terminu zmieni nazwę z urzędu. Chcąc, aby to mieszkańcy mieli wpływ na nazwę ulicy, na której mieszkają Urząd Miasta zorganizował konsultacje społeczne z mieszkańcami ulic: Obrońców Stalingradu, 40-lecia PRL, Armii Czerwonej, Armii Ludowej, Marksa, Żymierskiego, Walki Młodych, ZBOWiD, 22 Lipca, Partyzantów, Świerczewskiego, 20 Lutego i 17 Pionierów. Protokół z ustalenia zbiorczych wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw 11 ulic znajduje się TUTAJ

Po przeprowadzonych konsultacjach, Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, na sesji w dniu 31 lipca br., rozpatrzy projekty uchwał dotyczące zmiany nazw ulic w mieście. Proponowane nazwy poniżej:

proponowane nowe nazwy ulic w KO

Opisy znajdują się TUTAJ

Baza propozycji złożonych w sprawie zmiany nazw ulic do pobrania TUTAJ

USTAWA o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/744/D2016000074401.pdf  

UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZW ULIC

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7082_XXXIV_285_17.pdf

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7367_XXXVI_310_17.pdf

Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7107_zarzadzenie_78_17.pdf

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7377_zarzadzenie_119_17.pdf

Projekty uchwał w sprawie zmiany nazw ulic w Krośnie Odrzańskim

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/148/4680/Projekty_uchwal_na_XXXVII_sesje_Rady_Miejskiej_w_Krosnie_Odrzanskim/