W ubiegłym roku Sejm RP uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nakładając na samorząd obowiązek dokonania zamian nazw w terminie roku od jej wejścia (tj. do 1 września 2017 r.). W związku z tym, także i Krosno Odrzańskie jest zobowiązane to uczynić. W przeciwnym razie Wojewoda, w ciągu trzech miesięcy od upływu ustawowego terminu zmieni nazwę z urzędu. 

Chcąc, aby to mieszkańcy mieli wpływ na nazwę ulicy, na której mieszkają Urząd Miasta organizuje konsultacje społeczne. Jako pierwsi, w czwartek 18 maja wypowiedzą się krośnianie z ulic Obrońców Stalingradu i 40-lecia PRL. W konsultacjach mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy danych ulic, którzy potwierdzą swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający identyfikację.

Pełen harmonogram spotkań konsultacyjnych prezentuje się następująco:

Ulica Data konsultacji Godziny Miejsce konsultacji Proponowane nazwy
Obrońców Stalingradu 18 maja 2017 r. 17.00-19.00 Skrzyżowanie z ul. Mieszka I, koło transformatora Słubicka
Unii Europejskiej
Obrońców
40-lecia PRL 18 maja 2017 r. 17.00-19.00 Skrzyżowanie z ul. Mieszka I, koło transformatora Osiedle Północne
Armii Czerwonej 25 maja 2017 r. 17.00-19.00 Skrzyżowanie               z ul. Piastów Armii Krajowej
Łochowicka
Wakacyjna
Armii Ludowej 25 maja 2017 r. 17.00-19.00 Skrzyżowanie              z ul. Piastów Spokojna
Powstańców Wielkopolskich
Marksa 1 czerwca 2017 r. 17.00-19.00 Parking przy Zamku Piastowskim Mennicza
Staromiejska
Żymierskiego 1 czerwca 2017 r. 17.00-19.00 Parking przy Zamku Piastowskim Głogowska
Trakt Książęcy
Walki Młodych 1 czerwca 2017 r. 17.00-19.00 Parking przy Zamku Piastowskim Mnichów
ZBOWiD 1 czerwca 2017 r. 17.00-19.00 Parking przy Zamku Piastowskim Zamkowa
22 Lipca 1 czerwca 2017 r. 17.00-19.00 Parking przy Zamku Piastowskim Rzeczna
Partyzantów 1 czerwca 2017 r. 17.00-19.00 Parking przy Zamku Piastowskim Kamienna
Świerczewskiego 8 czerwca 2017 r. 17.00-19.00 Parking przy dawnym budynku Komendy Powiatowej Policji Ks. Stanisława Garncarza
Nadodrzańska

 

 

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZW ULIC

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7082_XXXIV_285_17.pdf

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY NAZW ULIC

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/7107_zarzadzenie_78_17.pdf

USTAWA o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/744/D2016000074401.pdf