Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Krosno Odrzańskie. Mieszkańcy ponownie będą mogli zdecydować na jakie zadania przekazać część środków gminnych. Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na ich realizację w 2017 roku wyniesie 350.000 zł.

Propozycje projektów inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Krosno Odrzańskie, po ukończeniu 16 roku życia. Warunkiem udziału w Budżecie Obywatelskim osoby niepełnoletniej jest dołączenie zgody opiekuna prawnego (wzór do pobrania poniżej). Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 propozycje zadania inwestycyjnego, każdą na odrębnym formularzu. Do każdej z nich musi być załączona osobna lista poparcia z 30 podpisami mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Wszystkie formularze są do pobrania ze strony internetowej www.krosnoodrzanskie.pl/budzetobywatelski, a także w wersji papierowej z Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Zgłaszane propozycje do Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter wyłącznie inwestycyjny, a nie remontowy. Proponowane projekty mogą dotyczyć realizacji zadań na terenach będących wyłączną własnością Gminy Krosno Odrzańskie oraz mieszczących się w kompetencjach Gminy. Wypełniony Formularz w terminie od 1 do 30 listopada 2016 r. należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do urny lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Można też, po zeskanowaniu, przesłać go na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozpatrywane będą tylko kompletnie wypełnione formularze.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych projektów. Dokona jej, podobnie jak w latach ubiegłych, Komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego powołana Zarządzeniem Burmistrza. Ostateczna lista projektów podlegających głosowaniu zostanie opracowana do dnia 10 stycznia 2017 r. Od 16 do 27 stycznia 2017 r. potrwa głosowanie. Każdy mieszkaniec na specjalnie przygotowanych ankietach będzie mógł wybrać maksymalnie jedno zadanie z przedstawionej listy. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego do pobrania poniżej:

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
FORMULARZ SKŁADANIA PROJEKTU (PDF edytowalny)
FORMULARZ SKŁADANIA PROJEKTU (PDF)
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO (dot. osób niepełnoletnich, po ukończeniu 16 roku życia)
HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

budżet obywatelski 2017 plakat B1 żółte