Od 3 do 17 marca trwały konsultacje społeczne projektu programu rozwoju pn. „Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025". Konsultacje objęły teren Gminy Krosno Odrzańskie, a uczestniczyli w nich mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie. Za każdą wniesioną uwagę serdecznie dziękujemy.

Raport z procesu konsultacyjnego do pobrania