28 lipca 2019 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odbędą się kolejne wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej. Wszyscy podatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze będą wybierali swoich przedstawicieli.

Wybory są najważniejszym aktem państwa demokratycznego oraz podstawowym środkiem wywierania wpływu na politykę kraju. W ten sposób rolnicy mogą zdecydować kto będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących o ich interesy. Zachęcamy również wszystkich rolników z naszej Gminy do skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata do Lubuskiej Izby Rolniczej z Gminy Krosno Odrzańskie. Tylko sami rolnicy znający specyfikę i problemy pracy na roli, najlepiej będą reprezentować swoje środowisko i działać na rzecz jego rozwoju.

Szczegóły oraz dokumenty zgłoszeniowe : http://lir.agro.pl/?p=30290