W dniu 28 marca 2019 r. w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 odbędzie się szósta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Rozpoczęcie sesji o godz. 16:00.

Porządek obrad sesji obejmuje:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Informacja Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
3) Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
4) Dyskusja na temat planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w 2019 r.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6) Sprawy różne.
7) Zamknięcie sesji

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
/-/ Aleksandra Paliwoda