Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim składam wyrazy uznania dla Waszej ciężkiej pracy na rzecz małych Ojczyzn. Życzę mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz tego, aby sprawowana funkcja przynosiła satysfakcję i zadowolenie, a zdrowie i doskonała kondycja nieustannie towarzyszyły w codziennym życiu.

marek cebula podpis