Na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim prowadzona jest rekrutacja na szkolenia BHP (robotnicze, kadra kierownicza, prewencja wypadkowa) oraz pierwszej pomocy dla pracodawców, pracowników oraz innych zainteresowanych osób. Szkolenia te prowadzone będą bezpłatnie.

szkolenia ZUS