W dniu 22 maja 2019 r. w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 odbędzie się szósta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Rozpoczęcie sesji o godz. 16:00.

Porządek obrad sesji obejmuje:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Informacja Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  3. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

  4. Dyskusja na temat planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w 2019 r.

  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  6. Sprawy różne.

  7. Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Paliwoda