Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – święta ludzi książki, wszystkim Pracownikom bibliotek składam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za propagowanie kultury czytelniczej.
W imieniu krośnieńskiego samorządu życzę nam wszystkim, by mimo nieustającego postępu i możliwości, jakie daje dziś komputer i internet, książka pozostała podstawowym środkiem służącym rozwojowi człowieka, a słowa noblistki, Wisławy Szymborskiej mówiące o tym, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła” pozostawały aktualne mimo upływu lat.

marek cebula niebieskie