1. Współpraca zagraniczna w obszarze gospodarczym
 
Współpraca zagraniczna Gminy Krosno Odrzańskie w obszarze gospodarczym polega na inicjowaniu spotkań przedsiębiorców z miast partnerskich, wskazywaniu szans i możliwości nawiązania współpracy, organizowaniu konferencji o charakterze gospodarczym, organizowaniu wizyt przedsiębiorców zagranicznych w siedzibach krośnieńskich firm. Przykładem współpracy na płaszczyźnie gospodarczej jest m.in. realizacja projektu Międzynarodowy Dialog Gospodarczy, udział partnerów ze Schwarzheide w corocznych spotkaniach burmistrza z przedstawicielami lokalnego biznesu, spotkania o charakterze gospodarczym oraz zwiedzanie lokalnych firm.
 
2. Współpraca zagraniczna w obszarze kultury
 
Współpraca zagraniczna w obszarze kultury to wzajemny udział w ważnych dla miast świętach i wydarzeniach tj.:
- obchodach dni miast (Dni Krosna Odrzańskiego, Święto Wieży Ciśnień w Schwarzheide, Wielkokumańskie Dni Kultury i Święto Michala Kovatsa w Karcag), - świętach kultywujących lokalne tradycje i obyczaje (Międzynarodowe Dożynki w Wężyskach, Dni Sztuki Rzemieślniczej w Karcag, Turniej Strzelecki w Bremervörde), - wydarzeniach muzycznych (Festiwal Jadwigensis w Krośnie Odrzańskim, Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Hesedorf - Bremervörde), - udział w międzynarodowych konferencjach prezentujących dorobek kulturalny partnerów (konferencja 4 miast Unii Europejskiej w Schwarzheide, konferencja węgierskich i polskich miast bliźniaczych pt. „Wspólną drogą w Europie” w Szolnok na Węgrzech, konferencja pod hasłem „Europa - nasza przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w Karcag).
 
Udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych jest wyrazem szacunku jakim partnerzy darzą się wzajemnie i okazją do wyrażenia uznania dla tradycji narodowych.
 
3. Obszar promocji regionu i turystyki
 
Ważnym aspektem prowadzonej współpracy zagranicznej jest promocja walorów turystycznych naszego regionu oraz promocja gminy na arenie międzynarodowej. Osiągnięciu tych celów służy realizacja licznych projektów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje „Międzynarodowa konferencja turystyczna pn. „Kon-Tur, Krosno Odrzańskie 2006” (Interreg III A) - oraz wycieczki krajoznawcze organizowane przy okazji wizyt partnerskich.
 
Goście zagraniczni odwiedzający Krosno Odrzańskie do tej pory uczestniczyli w:
 • wycieczkach po mieście (najczęściej odwiedzane miejsca to: Kościół św. Jadwigi Śląskiej, Zamek Piastowski, Plac 11 Pułku, amfiteatr, placówki oświatowe, obiekty sportowe);
 • zwiedzaniu okolic (wizyta w nadleśnictwie Krosno w Osiecznicy, pobyt na łowisku w Dychowie, zwiedzanie galerii rzeźb w Morsku, grzybobranie w krośnieńskich lasach, pobyt w gospodarstwie w Czetowicach, nad jeziorami w Osiecznicy i Łochowicach);
 • zwiedzaniu Zielonej Góry (Muzeum Ziemi Lubuskiej, Palmiarnia, Stare Miasto).
 
4. Obszar edukacji europejskiej
 
Jednym z głównych celów prowadzonej przez Gminę Krosno Odrzańskie współpracy zagranicznej jest edukacja europejska, czyli pielęgnowanie wśród młodzieży z miast partnerskich uniwersalnych wartości: poszanowania praw człowieka, kształtowania postaw obywatelskich, poczucia tożsamości narodowej, określanie swojego miejsca w kulturze Europy. 
 
Osiągnięciu powyższych celów służą wspólnie realizowane projekty tj.: 
 • „Kształcenie bez granic” – projekt zrealizowany w Niemczech (2001/2002),
 • „Co nas łączy” – projekt zrealizowany dwufazowo w Polsce i Niemczech (2002/2003),
 • „Młodzież we wspólnej Europie” – projekt zrealizowany dwufazowo w Polsce i Niemczech (2002/2003),
 • „Powitanie Europy” i „Plener malarski” – projekt zrealizowany w Polsce (2003/2004),
 • „Średniowiecze – teraźniejszość (dziedzictwo historyczne i kulturalne pogranicza polsko-niemieckiego wspólnym dobrem zjednoczonej Europy) zrealizowane w Polsce (2004/2005),
 • „Ekoregion Ziemia Krośnieńska” – program trójstronny zrealizowany w Polsce z udziałem partnerów z Niemiec i Węgier (2005/2006),
 • „Alternatywne źródła energii” – projekt zrealizowany w Niemczech (2006/2007).
 • Xenos – www.xenos-judo.de,
 • „Große Seen Ganz Klein”)
 
Wymienione projekty realizowane są przede wszystkim w oparciu o wymianę młodzieży. Dzięki nim stwarzana jest płaszczyzna do upowszechniania języków państw UE, poznawania wzajemnych kultur, tradycji i obyczajów. Udział polskiej młodzieży w tego typu przedsięwzięciach jest wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, a także płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń. 
 
5. Obszar aktywności sportowej
 
Pielęgnowanie tradycji sportowych oraz promocja sportu jako płaszczyzny dobrej współpracy to kolejne cele realizowanej przez krośnieński samorząd polityki zagranicznej. Ich osiągnięciu służą wspólne sportowe projekty, przybierające najczęściej formę międzynarodowych zawodów sportowych. Sport był również ideą przewodnią dwóch projektów realizowanych ze środków unijnych - “Integracja europejska poprzez sport i kulturę, Krosno Odrzańskie, 5-10.12.2006” oraz „40 lat w barwach Tęczy” (projekt realizowany przez MKS „Tęcza” przy współpracy Gminy Krosno Odrzańskie).
Moldava nad Bodvou (Słowacja)
 
Moldava nad Bodvou, miasto założone w 1255 r., leżące w południowo-wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, 15 km od granicy węgierskiej, a 735 km od Krosna Odrzańskiego. Na obszarze 19,76 km2 mieszka 9.525 osób – w większości Słowacy, Węgrzy, ale również Czesi i Rumuni. Kontakty pomiędzy Krosnem Odrzańskim, a Moldavą nad Bodvou zostały nawiązane za pośrednictwem węgierskiego Karcag, które jest miastem partnerskim zarówno Krosna Odrzańskiego, jak i Moldavy nad Bodvou..
W marcu 2008 roku Krosno Odrzańskie wystąpiło z inicjatywą współpracy w ramach projektu „Festiwal Jadwigensis 2008”, współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt otrzymał dofinansowanie, a we wrześniu 2008 r. delegacja z Moladavy nad Bodvou po raz pierwszy odwiedziła Krosno Odrzańskie. Oprócz udziału w koncertach organizowanych w ramach festiwalu, goście zwiedzili miasto i okolice. Współpraca była prowadzona również przy okazji realizacji kolejnej edycji projektu „Festiwal Jadwigensis”, co stworzyło okazję do nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi przedsięwzięciami. 
 
Link do strony Moldavy nad Bodvou – www.moldava.sk
 
 
Atri (Włochy)
 
Miasto Atri leży w regionie Abruzja, prowincja Teramo w środkowej części Włoch w odległości 1.547 km od Krosna Odrzańskiego. Na obszarze 91 km2 mieszka ponad 11 tys. osób.
Współpraca pomiędzy Krosnem Odrzańskim a włoskim Atri opiera się głównie na wymianie młodzieży. W lipcu 2004 r. po raz pierwszy uczniowie z Krosna wyjechali na Międzynarodowy Turniej Sportowy Atri Cup do Włoch. Od tamtego czasu uczestniczyli w nim kilkukrotnie. W 2005 r. Włosi skorzystali z zaproszenia burmistrza i uczestniczyli w turnieju piłki nożnej organizowanym w Krośnie Odrzańskim. 
 
Link do miasta Atri - www.comune.atri.te.it
Schwarzheide (Niemcy) - podpisanie umowy: 07.09.2001 r.
Miasto Schwarzheide leży w południowej części Brandenburgii w powiecie Oberspreewald-Lausitz w odległości 137 km od Krosna Odrzańskiego. Na obszarze 33 km² mieszka ponad 6,5 tys. osób. Burmistrzem miasta od 2008 roku jest Christoph Schmidt.
 
Miasto Schwarzheide zostało utworzone 1 października 1936 roku poprzez połączenie miejscowości Zschornegosda i Naundorf. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości Naundorf miała miejsce w 1421 roku. Znakiem rozpoznawczym Schwarzheide jest 36 metrowa wieża ciśnień, wzniesiona w latach 1943-1944. Pięknie położone miasto zachęca do spacerów po borach sosnowych nad okolicznymi jeziorami oraz poprzez liczne łąki i pastwiska. Architektoniczne walory miasta podkreślają kościoły: ewangelicki, luterański i katolicki. Historię obrazują dwa muzea oraz pomniki ofiar obozów koncentracyjnych i prac przymusowych.
W styczniu 2001 r. przedstawiciele Krosna Odrzańskiego wystąpili do Miasta Schwarzheide z propozycją nawiązania współpracy. Dwa miesiące później w Krośnie Odrzańskim odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli obu gmin, a w dniach 18 - 19 maja 2001 r. delegacja z Krosna Odrzańskiego odwiedziła miasto Schwarzheide. Podczas tych spotkań omówiono przewidywany zakres współpracy partnerskiej. 7 września 2001 r. nawiązanie współpracy pomiędzy Krosnem Odrzańskim i Miastem Schwarzheide przypieczętowano podpisaniem oficjalnej umowy o partnerstwie miast. Zgodnie z zapisem umowy intencją partnerstwa jest popieranie spotkań między obydwoma samorządami oraz współpraca w dziedzinie oświaty, kultury, sportu, turystyki i działalności organizacji pozarządowych.
Przedstawiciele Miasta Schwarzheide na zaproszenie burmistrza w styczniu każdego roku uczestniczą w spotkaniu noworocznym z krośnieńskimi przedsiębiorcami, szefami instytucji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych a w maju zapraszani są na Dni Krosna Odrzańskiego. Z kolei we wrześniu każdego roku delegacja z Krosna na zaproszenie burmistrza Schwarzheide bierze udział w Święcie Wieży Ciśnień. 
 
Link do strony Schwarzheide: www.schwarzheide.de
 
 
Bremervörde (Niemcy) – podpisanie umowy: 28.05.2005 r.
Miasto Bremervörde leży w północnej części powiatu Rotenburg w Dolnej Saksonii w odległości 536 km od Krosna Odrzańskiego. Na obszarze 150 km² mieszka ponad 19 tys. osób. Burmistrzem miasta od 1997 roku jest Eduard Gummich.
 
Bremervörde leży pomiędzy rzekami Weser i Elbe oraz metropoliami Bremen i Hamburg. Jest ono końcowym punktem na trasie turystycznej „Deutche Fährstraße”, którą stanowią: 232 km tras rowerowych, 185 km tras wodno-sportowych i 260 km tras samochodowo-motocyklowych. Do aktywnego wypoczynku zaprasza basen miejski oraz przyroda - piękne lasy, wody i wrzosowiska. Na uwagę zasługują również port rzeczny i biblioteka miejska. Lokalni artyści i animatorzy kultury skupieni są wokół domu kultury, w którym swoje miejsce mają różnorodne wystawy i pokazy.
Początki współpracy z niemieckim miastem Bremervőrde związane są z działalnością spółki EWE – dostawcą gazu w Krośnie Odrzańskim, której siedziba główna znajduje w Oldenburgu.
W maju 2005 r. w Krośnie Odrzańskim przebywała delegacja Bremervőrde, z burmistrzem Eduardem Gummichem na czele. Goście przyjechali na zaproszenie burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w związku z obchodami jubileuszu 1000-lecia Krosna Odrzańskiego. Najważniejszym punktem wizyty było uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Krosnem Odrzańskim reprezentowanym przez burmistrza Andrzeja Chinalskiego, a miastem Bremervőrde reprezentowanym przez burmistrza Eduarda Gummicha. Akt podpisania umowy miał miejsce 28 maja 2005 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. Głównym przedmiotem umowy jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz współpraca w dziedzinach: administracji, oświaty, sportu, kultury, lecznictwa, turystyki oraz gospodarki, łącznie z rolnictwem i gospodarką leśną. Obydwie strony zadeklarowały starania w inicjowaniu kontaktów i spotkań między mieszkańcami obu miast i miejscowymi instytucjami, przedsiębiorstwami i związkami.
W lipcu 2005 r. w naszym mieście gościli przedstawiciele Bremervőrde. Podczas pobytu zorganizowano spotkania w czterech grupach roboczych. Efektem tych spotkań było ustalenie zakresu współpracy w następujących obszarach: oświata i zdrowie; kultura, media, historia; sport; gospodarka, myślistwo.
W kwietniu 2006 r. delegacja z Krosna Odrzańskiego gościła z rewizytą w Niemczech. W jej skład weszli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, radni miejscy, przedsiębiorcy. Spotkania odbywały się w następujących grupach tematycznych: oświata i służba zdrowia; kultura, media, historia; sport, turystyka, polityka; myślistwo, rolnictwo, leśnictwo, ekologia, gospodarka.
7 listopada 2008 r. na Zamku Piastowskim zawarto umowę partnerską między Krosnem Odrzańskim, a niemieckim Bremervörde. Jest to kolejny dokument, po podpisanym w maju 2005 roku porozumieniu, regulujący współpracę pomiędzy miastami i stanowiący kolejny krok w budowie realnego partnerstwa. W uroczystości, obok burmistrza Krosna Odrzańskiego Andrzeja Chinalskiego, radnych miejskich i współpracowników, wzięli udział samorządowcy z Bremervörde, którym przewodniczył burmistrz Eduard Gummich. 
 
Link do strony Bremervörde: www.bremervoerde.de
 
 
Karcag (Węgry) – podpisanie umowy: 28.05.2005 r.
 
Miasto Karcag położone jest na Wielkiej Nizinie Węgierskiej w komitacie Jász-Nagykun-Szolnok w odległości 1.045 km od Krosna Odrzańskiego. Na powierzchni 368 km2 mieszka blisko 23 tys. osób. Burmistrzem miasta od 2010 roku jest László Dobos.
 
Karcag jest najliczniej zamieszkałym miastem w rejonie Wielka Kumania. Oblicze miasta od wieków kształtowały rozlewiska rzek Cisy i Hortobágy. Dziś po ich uregulowaniu wodny świat Karcagu zanikł, a miasto wtopiło się w sąsiadującą Pusztę Hortobágy – step na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, w dolinie Cisy - największy obszar chroniony Centralnej Europy. Pozostałością, a zarazem pamiątką dawnego przemysłu młynarskiego jest wiatrak, który w nienaruszonym stanie do dziś czeka na zwiedzających. Atrakcje stanowią również Wielkokumańskie Muzeum i Dom Regionalny oraz piękny i bogaty w rzeźby plac główny. W ziemi pod miastem znajduje się natomiast skarb na wagę złota – woda lecznicza.
Geneza nawiązania kontaktów pomiędzy Krosnem Odrzańskim a węgierskim miastem Karcag związana jest z faktem posiadania wspólnego miasta partnerskiego – niemieckiego Schwarzheide. W styczniu 2005 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego odbył pierwszą roboczą wizytę na Węgry celem omówienia obszarów współpracy między samorządami. W ostatnim tygodniu marca tego samego roku w Krośnie Odrzańskim zorganizowano Międzynarodowy Turniej Piłkarski z udziałem m.in. drużyny z Karcag. Sportowcom towarzyszyła delegacja, której przewodniczył burmistrz dr Sándor Fazekas. Przy okazji wizyty młodzież z Węgier zwiedziła Krosno oraz województwo lubuskie (Zieloną Górę, Gubin, Drzonów).
Na przełomie kwietnia i maja 2005 r. krośnieńska delegacja uczestniczyła w Dniach Sztuki Rzemieślniczej w Karcag. Podczas tego pobytu omówiono szczegółowy zakres współdziałania, przedstawiono projekt oficjalnej umowy o współpracy partnerskiej oraz ustalono termin jej podpisania. Na zakończenie wizyty zaproszono delegację Karcag do Krosna na uroczystości związane z obchodami 1000-lecia miasta.
28 maja 2005 r. w Krośnie Odrzańskim podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 1000-lecia odbyło się podpisanie dokumentu o współpracy partnerskiej. Umowę miast bliźniaczych Krosna i Karcag podpisali burmistrzowie - Andrzej Chinalski i dr Sándor Fazekas. Zgodnie z zapisami umowy wyrażono wolę współpracy w dziedzinach: rozwoju miasta i gminy, życia gospodarczego, szkolnictwa, kultury, turystyki i sportu. 
 
Link do strony Karcag – www.karcag.hu