Średniowieczne budownictwo mieszkalne Krosna nie odbiegało od wznoszonego na terenie Śląska. Początkowo budowano domy drewniane i szachulcowe, później zastępowano je „budynkami masywnymi”. Mieszczanie wznoszący kamieniczki murowane spotykali się z poparciem władz miejskich. Do bogatej architektury mieszczańskiej należał wzniesiony przy rynku w 1709 r. hotel „ Pod złotym słońcem”. Budynek miał bogate wnętrza i ozdobną fasadę. Także bogata w formie była fasada domu wiejskiego i apteki. Przekazy zawierają informacje o bogatych ornamentach zdobiących nadproża okienne, wspominają o bogatej sztukaterii wewnątrz budynków, stiukowych sufitach, ozdobnych kominach, sklepionych parterach. Kamieniczki zbudowane zostały w XVIII w. i na początku wieku XIX, najczęściej na reliktach budowli wcześniejszych – renesansowych i gotyckich. Założone na wydłużonych prostokątach, parcelach gotyckich.  Najczęściej są one dwu lub trzy kondygnacjowe, trzyosiowe, z sienią przelotową na osi bocznej. Usytuowane są przeważnie kalenicowo. Nakryte są wysokimi dachami dwuspadowymi, względnie masandrowymi i kryte dachówką.
Ten rodzaj domów na obszarze starego miasta można przyjąć jako typ domu w Krośnie najbardziej powszechny. Należą do nich zarówno te, które mieszczą się w zwartej zabudowie na ulicach przyległych do rynku jak i nieliczne wolnostojące.
 
W 1957 r. w ramach pierwszego powojennego planu zagospodarowania przestrzennego miasta , postulowano także o sanację zespołu kamieniczek miejskich, które nadają się jeszcze do odbudowy. W studium wskazano także na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, zalecano także nadzór nad wszelkimi pracami ziemnymi, gdyż wczesne osadnictwo na terenie Krosna może dostarczyć wiele ciekawego materiału dotyczącego kultury materialnej Słowian. Ostatni pożar miasta i działania wojenne z okresu II wojny światowej zniszczyły niestety większość renesansowych i barokowych budowli, w tym kamieniczek, z całej zabudowy mieszkalnej starego miasta przetrwał niewielki zespół KAMIENICZEK PRZY PLACU WOLNOŚCI, UL. POCZTOWEJ I WALKI MŁODYCH. Parę zabytkowych osiemnastowiecznych domów zachowało się również w obrębie dawnej chyży rybackiej (Plac Bolesława Prusa).