Marek Cebula foto   Marek Cebula
Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Poseł na Sejm VI kadencji, przedsiębiorca i społecznik. Współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SKARPA, prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Samorządowiec Roku Regionu Lubuskiego wg Tygodnika WPROST. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu z tytułem zawodowym magistra inżyniera leśnictwa, jednak w swoim zawodzie przepracował tylko kilka miesięcy. W latach 1992-2007 prowadził własną działalność gospodarczą, a w 2002 roku zadebiutował w lokalnej polityce zostając Radnym Miejskim. W 2006 roku, po przegranych wyborach samorządowych, zasiadł w Radzie Powiatu Krośnieńskiego, a w 2007 roku, z woli Lubuszan, objął mandat poselski. W 2010 roku ponownie zawalczył o stanowisko Burmistrza Krosna Odrzańskiego, tym razem z powodzeniem. W 2014 i 2018 w pierwszych turach kolejnych wyborów samorządowych z powodzeniem ponownie ubiegał się reelekcję na urząd burmistrza. Miłośnik motoryzacji i jazdy na rowerze. Człowiek dialogu. W swoim życiu wierny mickiewiczowskiej zasadzie „sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, wierząc, że wszystko można osiągnąć wytrwałą pracą, okraszoną dużą dozą pasji i serca wkładanego w realizację codziennych obowiązków.
  Roman Sieminski 3  Roman Siemiński
Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego, absolwent AWF w Gorzowie Wielkopolskim (1988 r.) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2001 r.). Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Menadżer Sportu na Uniwersytecie Zielonogórskim (2013 r.), Akademię Liderów Samorządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2014 r.) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (2017 r.). Samorządowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem. W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cybince, w latach 2004 – 2014 był Burmistrzem tej Gminy. W grudniu 2014 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Słubic, które piastował do stycznia 2019 r. Członek wielu stowarzyszeń, współorganizator wydarzeń kulturalnych i sportowych. Za swoją aktywność społeczną i zawodową wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla obronności kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP oraz odznaczeniami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Kolarskiego.