Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem. Dzisiaj od godziny 15.00 do jutra (19.01.2018 r.), do godz. 6.00 prognozowane są podmuchy z zachodu i północnego zachodu o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach nawet do 110 km/h. Przy opadach śniegu miejscami powstaną zawieje śnieżne. W związku z powyższym możliwe jest wystąpienie poważnych utrudnień komunikacyjnych, a także uszkodzeń i awarii infrastruktury energetycznej.

Na stronie www.krosnoodrzanskie.pl – zakładka organizacje pozarządowe – konkursy ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta został opublikowany otwarty konkurs ofert na wsparcie działań publicznych

Inspektorat ZUS w Krośnie Odrzańskim zaprasza 29 stycznia 2018 r. na szkolenie "E-Składka - nowy wymiar rozliczeń", skierowane do płatników składek.

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2017 r. o godzinie 8:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs skierowany do uczniów szkół średnich. Celem jest popularyzowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania organów władzy w demokracji parlamentarnej, współczesnych systemów politycznych oraz prawa konstytucyjnego.

Droga do zatrudnienia to projekt, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Celem projektu jest wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, dzięki zwiększeniu motywacji, sprecyzowaniu celów zawodowych, nabyciu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie należności, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.