Informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Trwa nabór do projektu: „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości” 

W sobotę, 13 października, w hali sportowo-widowiskowej w Krośnie Odrzańskim, Burmistrz Marek Cebula wręczył parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Te nadawane są osobom, które przeżyły w związku małżeńskim co najmniej 50 lat.

W dniu 31 października 2018 r. w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 odbędzie się piąta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Rozpoczęcie sesji o godz. 16:00.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem. Od godz. 10.00 dnia 23 października 2018 do godz. 00.00 dnia 24 października 2018 r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunku zachodniego, po południu skręcającego na północno-zachodni.

Informujemy, że w dniu 17 pażdziernika o godzinie 9:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.


Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim Uchwałą Nr LVIII/467/18 z dnia 11 października 2018 r. nadała Panu Władysławowi Skrętemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego za działania przynoszące Gminie Krosno Odrzańskie zaszczyt i przyczyniające się do rozsławienia dobrego imienia Krosna Odrzańskiego oraz za wyjątkowe zasługi w dziedzinach kultury, oświaty i nauki.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Informujemy, że w dniu 11 października 2018 r. o godzinie 12.00  w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Piastów 10 i odbędzie się LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.