Uchwała o pomocy de minimis 

-Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LI/389/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.

Uchwała o pomocy regionalnej

- Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr IX/63/15 z 24 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/71/15 z 26 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

 

Podatek od środków transportu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w branży transportowej, 27 października 2015 r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Krosno Odrzańskie. Przyjęte rozwiązania prawne wpisują się w politykę podatkową Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016 - 2021 i gwarantują przedsiębiorcom utrzymanie stawek podatkowych, na najniższym ustawowo dopuszczonym poziomie minimum przez okres kolejnych 6 lat podatkowych. Dzięki temu, wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krosno Odrzańskie od 1 stycznia 2016 r., jest konkurencyjna nie tylko na terenie Województwa Lubuskiego, ale również na terenie kraju.

INFOGRAFIKA

Poniżej znajdą Państwo link do informacji szczegółowych o stawkach podatku wraz z przykładową kalkulacją oszczędności.

PREZENTACJA PDF

polityka_fiskalna_gminy.pdf