Start http://www.krosnoodrzanskie.pl/homepage 2018-02-26T02:42:11+01:00 Joomla! - Open Source Content Management Fundusze unijne dla przedsiębiorców 2018-02-19T11:36:55+01:00 2018-02-19T11:36:55+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/homepage/9-aktualnosci/695-fundusze-unijne-dla-przedsiebiorcow krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/punktue.png" /></p><p>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 26 lutego w godzinach od 10:00 do 13:00 w Gorzowie Wielkopolskim.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/punktue.png" /></p><p>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 26 lutego w godzinach od 10:00 do 13:00 w Gorzowie Wielkopolskim.</p> </div> ,,Ferie z ekonomią’’ 2018-02-19T11:33:52+01:00 2018-02-19T11:33:52+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/homepage/9-aktualnosci/694-ferie-z-ekonomia krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/ferie_z_ekonomią.png" /></p><p>Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/ferie_z_ekonomią.png" /></p><p>Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’.</p> </div> Gmina Przyszłości z niespodziankami 2018-02-13T21:27:07+01:00 2018-02-13T21:27:07+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/dla-mieszkanca/693-gmina-przyszlosci-z-niespodziankami krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/jbghghhgh.png" /></p><p>Kogo zobaczymy w czerwcu na rybobraniowej scenie? Jakie inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane w tym roku? Co kryje się pod tajemniczą nazwą Smart City? Te pytania zadaje sobie wielu mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Odpowiedzi poznamy już 1 marca.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/jbghghhgh.png" /></p><p>Kogo zobaczymy w czerwcu na rybobraniowej scenie? Jakie inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane w tym roku? Co kryje się pod tajemniczą nazwą Smart City? Te pytania zadaje sobie wielu mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Odpowiedzi poznamy już 1 marca.</p> </div> Zaproszenie do składania wniosków do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2018-02-13T21:21:00+01:00 2018-02-13T21:21:00+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/homepage/9-aktualnosci/692-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-polsko-niemieckiej-wspolpracy-mlodziezy krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/DP.png" /></p><p>Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów spotkań młodzieży ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 2018 r. Stawki ryczałtowe pozostają w tym roku na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym. Wszystkie kompletne projekty zaplanowane do realizacji w 2018 r., które wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM do 20 maja otrzymają dofinansowanie na średnim poziomie 69% maksymalnych stawek ryczałtowych.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/DP.png" /></p><p>Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów spotkań młodzieży ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 2018 r. Stawki ryczałtowe pozostają w tym roku na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym. Wszystkie kompletne projekty zaplanowane do realizacji w 2018 r., które wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM do 20 maja otrzymają dofinansowanie na średnim poziomie 69% maksymalnych stawek ryczałtowych.</p> </div> Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe 2018-02-13T21:19:35+01:00 2018-02-13T21:19:35+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/dla-mieszkanca/691-zdrowe-i-bezpieczne-ferie-zimowe krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/sanitogo.jpg" /></p><p>W związku z trwającymi feriami zimowymi Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu krośnieńskiego kampanię edukacyjną „Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe”, która skierowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w placówkach wypoczynku zimowego. Tematyka kampanii obejmować będzie zagadnienia z zakresu promowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej, życia w świecie wolnym od uzależnień, profilaktyki chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/sanitogo.jpg" /></p><p>W związku z trwającymi feriami zimowymi Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu krośnieńskiego kampanię edukacyjną „Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe”, która skierowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w placówkach wypoczynku zimowego. Tematyka kampanii obejmować będzie zagadnienia z zakresu promowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej, życia w świecie wolnym od uzależnień, profilaktyki chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego.</p> </div> Lubuskie Inicjatywy Senioralne 2018-02-13T21:16:42+01:00 2018-02-13T21:16:42+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/homepage/9-aktualnosci/690-lubuskie-inicjatywy-senioralne krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/69190.png" /></p><p>Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych" – Lubuskie Inicjatywy Senioralne. Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych", o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku", wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, obejmuje:</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/69190.png" /></p><p>Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych" – Lubuskie Inicjatywy Senioralne. Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych", o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku", wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, obejmuje:</p> </div> X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 2018-02-13T21:12:31+01:00 2018-02-13T21:12:31+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/homepage/9-aktualnosci/689-x-edycji-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/polska.wies.loggo.jpg" /></p><p>Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/polska.wies.loggo.jpg" /></p><p>Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.</p> </div> Nabór na ławników 2018-02-13T20:51:16+01:00 2018-02-13T20:51:16+01:00 http://www.krosnoodrzanskie.pl/dla-mieszkanca/688-nabor-na-lawnikow krosno d.gierczynski@krosnoodrzanskie.pl <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/temida.jpg" /></p><p>Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, na podstawie art. 160 i 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) wybierze dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 marca 2018 roku.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="http://www.krosnoodrzanskie.pl/images/fronty/temida.jpg" /></p><p>Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, na podstawie art. 160 i 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) wybierze dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 marca 2018 roku.</p> </div>