Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach, na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/343/Wybory_lawnikow/