Muzeum Historii Polski ogłosiło konkurs grantowy „Patriotyzm jutra”. Stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski mogą otrzymać od 5 do 70 tys. zł na projekty związane z „odkrywaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspierające inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury”.

Projekty, które będą ukazywać historię „w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący” można nadsyłać do 21 lutego 2018 roku. Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

W ubiegłorocznej edycji programu muzeum dofinansowało 160 projektów. Przybliżały one różnorodne dziedziny: historię polityczną, gospodarczą, historię nauki i techniki, a także historię społeczną oraz historię życia codziennego. Wiele projektów związanych było z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodziliśmy w 2017: Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rok Tadeusza Kościuszki i Rok Rzeki Wisły. Zdecydowana większość wybranych projektów związana była z prezentacją historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa. Więcej informacji na: http://muzhp.pl/pl/c/1959/ruszyl-nabor-wnioskow-do-x-edycji-patriotyzmu-jutra