Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki. Przedstawiony zostanie także harmonogram konkursów ofert na realizację zadań publicznych z budżetu województwa lubuskiego, omówiony zostanie wzór oferty, jak również najczęściej popełniane błędy w wypełnianiu dokumentów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu do 12 grudnia 2017 r. powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-w-zielonej-gora

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy